Resultat Kalvinknatet Halmstad
tisdagen den 16 maj 2017

Skulle något vara felaktigt i resultatlistan kontakta den lokala arrangörsklubben.