Resultat Kalvinknatet Hässleholm
tisdagen den 9 maj 2017

Skulle något vara felaktigt i resultatlistan kontakta den lokala arrangörsklubben.