Resultat Kalvinknatet Höllviken
söndagen den 14 maj 2017

Skulle något vara felaktigt i resultatlistan kontakta den lokala arrangörsklubben.