Resultat Kalvinknatet Landskrona
måndagen den 15 maj 2017

Skulle något vara felaktigt i resultatlistan kontakta den lokala arrangörsklubben.