Resultat Kalvinknatet Trelleborg
torsdagen den 4 maj 2017

Skulle något vara felaktigt i resultatlistan kontakta den lokala arrangörsklubben.