Karta över banan

Start och mål på Mellanvångsparken vid Mellanvångsskolan
(OBS! NY PLATS).